Monday, December 6, 2021
Pyetja: Përkatësi ndaj kombit apo ndaj parimit? *** Përgjigja: Duke bërë fushatë elektorale, që të bëhen presidentë apo të fitojnë një vend në parlament si deputet, disa njerëz duke lavdëruar veten thonë se: “ata nuk i përkasin ndonjë grupimi apo pikëpamje të caktuar” dhe nëse ata zgjidhen do t’i përkushtohen interesave të vendit...
Pyetja: A lejohet shpronësimi i pronës për interesa publike? *** Përgjigja: Bazat e Sheriatit Islam shprehen qartë dhe prerë në respektimin e pronës private, aq sa dispozitat islame në këtë drejtim janë aq të njohura sajanë bërë pjesë e dijessë domosdoshme islame. Ruajtja e pasurisë është një nga pesë objektivat madhore që Sheriati...
Pyetja: Cilin model duhet ndjekur për ligjërimin e sotëm islam? *** Përgjigja: "Kjo kohë është koha e butësisë, durimit dhe urtësisë, nuk është koha e ashpërsisë. Shumica e njerëzve janë të paditur, të pavëmendshëm dhe të ndikuar nga kjo botë, ndaj duhet patjetër durim, duhet patjetër butësi, derisa tu mbërrijë thirrja islame, derisa...

Ku ndikon ramazani?

Pyetja: Si ndikon Ramazani në shtimin e bereqetit? *** Përgjigja: Krahas segmenteve të tjera, të cilat janë të pranishme dhe evidente, nga mirësitë e muajit të begatë të Ramazanit janë edhe vlerat sociale. Tani, më shumë se asnjëherë më parë, kemi nevojë të jemi pranë njëri-tjetrit, t'i ofrojmë ndihmën e solidaritetit atyre që...
Pyetja: Shoku im më ka falur 500 euro, por pas disa muajsh më kërkon t’ia kthejë ato 500 euro. Çka duhet të veproj? *** Përgjigjja: Dhënia e dhuratës konsiderohet prej virtyteve më të mira në Islam. Dhuratat e ndërsjella janë mënyra më e mirë për zhdukjen e urrejtjes dhe forcimin e vëllazërisë në Islam. Transmetohet...
Pyetje: Ç'është e detyrueshme për një musliman dhe bërjen e da'ues për sa i përket shoqërimit që është nën supozimin që ngjitja ndaj një grupi dijetarësh, të cilët janë të aftë për të bërë ixhtihad1? *** Përgjigje: Them: detyrimi i masës së përgjithshme të komunitetit musliman është të ndjekë ata dijetarë që janë të...
Pyetja: I nderuar hoxhë, sipas dijes suaj ndaj historisë së rafidive, cili është qëndrimi juaj për bashkimin e ehli sunetit dhe rafidive? *** Përgjigja: Bashkimi mes të rafidive dhe ehli sunetit është i pamundshëm, sepse akidja (besimi) dallon. Akidja e ehli sunnetit është: njëshmëria e Allahut të Lartësuar, të veçuarit e Allahut me...
Pyetja: Prej haditheve të njohura që qarkullon në mesin e ligjëruesve dhe autorëve është edhe hadithi: ”Islami ka filluar i huaj, dhe do të kthehet si ka filluar, për atë, lum për të huajt”. Më intereson, ky hadith sa është i saktë? dhe nga ana tjetër në çka aludon hadithi? Poashtu,...
Pyetja: Përse muslimanët abuzojnë me jomuslimanët duke i thirrur ata si jobesimtarë (qafirë)? *** Përgjigjja: Qafir – jobesimtar do të thotë kur dikush mohon apo kundërshton ligjet e Allahu Fuqiplotë. Fjala ‘Kafir’ e që në gjuhën shqipe e ka kuptimin ‘mohues’, rrjedh nga fjala ‘Kufer’, që do të thotë; fshehje, mohim apo refuzim. Në terminologjinë...
Pyetja: "Mospërputhja e mendimeve në mes medhhebeve është mëshirë", a është ky hadith i vërtetë, apo jo? *** Përgjigjja: Ky nuk është hadith, por është transmetuar në një hadith, ku thuhet: "Mospërputhja e mendimeve në umetin tim është mëshirë." Ky hadith nuk ka sened (zinxhir transmetuesish) deri te Pejgamberi ﷺ dhe e ka përmendur...

TRENDI I PYETJEVE

Përshëndetje ✋

Jemi të lumtur të ndihmojmë në ofrimin e zgjidhjes për pyetjet, dilemat dhe brengat tuaja

Filloni një bisedë

Klikoni këtu të bisedoni me ne

Kërkojeni përgjigjen për pyetjen tuaj këtu

Kërko përgjigje për pyetjen tuaj
Na shkruani përmes whatsapp
Nëse dëshironi tu njoftojmë me email
Na lini numrin tuaj të telefonit që tu thërrasim
Cila është përshtypja juaj

Latest Posts

Si duhet të japim këshillë?

Pyetje: Cilat janë rregullat që duhet t’i kemi parasysh gjatë dhënies së këshillës? *** Përgjigje: Dhënia e këshillës është një prej të drejtave të vëllezërve mes vete dhe është tregues për vëllazërinë e sinqertë. Madje kjo është prej përsosurisë së imanit, ngase imani nuk përsoset, derisa muslimani ta dojë dhe ta urrejë për vëllanë e […]

Çfarë të bëjmë me letrat higjienike

Pyetja: A lejohet qe letrat apo picetat higjenike pas përdorimit të digjen në zjarr apo çfarë duhet bërë?   Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Nuk ka […]

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an e kanë dhënë pasuri jo për hir të Zotit? Bazohem edhe në këtë hadith pos një tjetri. Hadithi është në “Radijus Salihin”, numër. 148: “I falimentuar i umetit tim është ai që vjen në […]

Ku është Zoti?

Pyetja: Nëse pyesim gjashtë njerëz në gjashtë anë të Tokës se ku është Zoti, që të gjithë do të përgjigjen se “Ai është në qiell” dhe rrjedhimisht nënkuptohet se Toka, universi dhe çdo gjë që është në të është brenda Zotit. A është mëkat të thuhet kështu? E nëse nuk është kështu, si mund të jetë ndryshe? […]

A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke?

Pyetja: A e krijoi Zoti njeriun nga dheu i kësaj toke apo nga dheu i një toke tjetër? *** Përgjigja: Nëse u qasemi studimeve kur’anore të kësaj fushe, materies së krijimit të Ademit, lavdërimet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, praktikisht llojit të lëndës së krijimit, hasim se Kur’ani përdor disa terminologji mbi këtë […]

X
Mirëserdhët Pergjigje.net
Mirësevini
wpChatIcon